- det meste innen anlegg

Tar på oss alt innen anlegg! Hovedvekten av kundekretsen er privatkunder, men vi tar også større jobber for kommune og bedrifter. Vi utfører også massetransport og evt. maskinflytting.

 Rivingsarbeider Gravearbeider Vegbygging
  • Gravearbeider
  • Fjellmeisling
  • Fremføring av vann og avløpsanlegg
  • Vegbygging
  • Snørydding - som f.eks. gjenåpning av veger
  • Opparbeiding av hageanlegg og utearealer

Ta kontakt for tilbud!

Søk